Sterowanie:
Lewo: ←
Prawo: →
Skok: ↑
Pikowanie w dół: ↓
Szarża: Enter

Wygrana: zdobycie 40 punktów w 30 s